Sídlo

Název sdružení: Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků.

Sídlo: Londýnská 15, 120 00 Praha 2

Osobou oprávněnou jednat jménem PV ČKZP: Mgr. Tomáš Komínek

Tel. kontakt:  236 055 297